2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სიახლეები

სიახლეები

სამსახურთან მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

03.11.2023

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა სამსახურის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება  გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) ანგარიშგების საკითხებში. შეხვედრაზე განხილული იქნა მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტები, რომლებიც მოიცავს გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით საკითხებს. შეხვედრას IFC-ის მიერ მოწვეული დარგის ექსპერტები - ჯერომ ლავინი და რალიცა გერმანოვა უძღვებოდნენ.

შეხვედრაზე გაშუქებული იქნა გარემოსდაცვითი, სოციალურ და მმართველობით საკითხებთან დაკავშირებული ფაქტორები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ საწარმოთა სამუშაო პროცესის გაუმჯობესებაზე.  მიმოხილული იქნა კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგებასთან დაკავშირებული ევროდირექტივის  ძირითადი მიმართულებები და მდგრადობის ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების სხვადასხვა რედაქციები. 
ასევე, შეხვედრაზე გაანალიზებული იქნა მდგრადობის ანგარიშგების არსი - სტრატეგია, რისკი და შესრულება საწარმოთა პერსპექტივით. ექსპერტებმა მიმოიხილეს ჩარჩო პრინციპები, რომლებიც არსებით ზეგავლენას ახდენენ ESG და CSR პოლიტიკის დანერგვაზე და შემდგომ განხორციელებაზე საწარმოთა მხრიდან. 

 სამსახურსა და IFC-ის შორის თანამშრომლობის ფარგლებში, დაგეგმილია შემდგომი აქტივობები, რომლებიც ემსახურება საწარმოთა  ცნობიერების ამაღლებას გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით საკითხებზე შიდა პოლიტიკის დანერგვის, განხორციელების და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების კუთხით. 
უნდა აღინიშნოს, რომ სამსახურისთვის IFC-თან თანამშრომლობის გაგრძელება მნიშვნელოვანია, რამდენადაც სამსახურისაქართველოს ევროპული პერსპექტივის ფარგლებში, აქტიურად მუშაობს ევროკავშირში არსებული დირექტივებსა და რეგულაციებთან დინამიური აპროქსიმაციის საკითხზე.ამ კუთხით, ერთ-ერთ მიმართულებას სწორედ მდგრადობის ანგარიშგების საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და ქვეყანაში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა წარმოადგენს. 

გაეცანით თემასთან დაკავშირებულ სხვა სიახლეებს: